Montessorisenteret ønsker å være en positiv bidragsyter for å spre kunnskap og bygge kompetanse i det norske montessorimiljøet. Vårt mål er å tilby et variert og spennende kursprogram for alle som ønsker kunnskap om montessori.

Har du ønsker/ tips til kurs eller lyst til å sette opp et internt kurs i din barnehage eller skole, hører vi gjerne fra deg.

 

Vennlig hilsen,

Madlena, Carla og Geir 

Madlena

Madlena Ulrich er utdannet førskolelærer ved Høgskolen i Vestfold og montessori- pedagog 3-6 fra AMI Dublin. Hun var pedagogisk leder i Jareteigen Montessoribarnehage i mange år før hun videreutdannet seg til AMI-instruktør (trainer) 3-6 i USA og Sverige. Hun har vært nestleder i Norsk Montessoriforbund i til sammen 8 år, og var prosjektleder for den første utgivelsen av "Læreplan for montessoriskolen". Madlena underviser ved montessori- studiet ved Høgskolen i Sørøst-Norge. I tillegg underviser hun montessoristudenter i Kina og har oppdrag flere steder i Europa. 

Carla

Carla Foster har en bachelor i kunst, antropologi og nordisk kultur. Hun har også en mastergrad i islandsk litteratur og norsk litteratur fra UC Berkeley. Hun tok sitt AMI-diplom (3-6 år) i London og sitt AMI-diplom (6-12 år) i Milwaukee, USA. Hun er utdannet AMI-instruktør (trainer) for 6-12. Hun har arbeidet i mange år som lærer på en offentlig montessoriskole i Milwaukee og på Jareteigen Montessoriskole. Carla er en av forfatterne av "Læreplan for montessoriskolen" på oppdrag fra NMF. Carla Foster underviser ved montessoristudiet ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Hun underviser også montessori- studenter i India, Irland og USA. 

Geir

Geir Lexow har bakgrunn og erfaring i ledelse, organisasjon, IT- infrastruktur, salg og markedsføring fra flere norske bedrifter og internasjonale selskaper, blant annet Xerox og Hewlett Packard. Geir har gründererfaring fra flere etableringer. Han driver i dag Montessoriforlaget som utgir montessorilitteratur og importerer montessorimateriell fra Nienhuis og Gonzagarredi. Han har sittet i skolestyret ved Bærum Montessoriskole, og har mange års erfaring som entusiastisk montessoripappa!