AMI-assistentkurs

Kurset egner seg for alle som arbeider eller ønsker å arbeide i montessoriskole og som ikke har tatt montessori-lærerutdanning. Velegnet for assistenter, lærere, rektorer, virksomhetsledere/ styrere, styreledere/ styremedlemmer. 

Kurset passer også fint for foreldre eller andre som er interessert i montessori.

Kurset gir en grundig innføring i montessoripedagogikken, og vil hjelpe kursdeltagerne til å bli kompetente assistenter i et montessorimiljø. Assistentens hovedoppgave er å bistå og hjelpe montessorilærerne i arbeidet og med utviklingen i gruppen.


Innhold

 • 10 dager med forelesninger og praktiske øvelser.
 • Diskusjoner basert på forelesninger og obligatorisk lesing.
 • Innføring i hvordan man lager og vedlikeholder materiell.
 • Aktiviteter i kunst og musikk.

I tillegg skal deltagerne fullføre:

 • 3 korte skriftlige oppgaver.
 • 9 timer med observasjon. 

 

Etter kurset vil du

 • Ha fått teoretisk innsikt i betydningen av observasjon
     og fått trene på ulike observasjonsteknikker.
 • Ha fått innføring i forholdet mellom den voksne og barnet.
 • Ha fått introduksjon til konseptet «frihet og ansvar».
 • Ha fått tips til å formidle teoretisk og praktisk kunnskap om materiellaging.
 • Ha fått forståelse for hvordan assistenten kan være en
     aktiv bidragsyter til «det forberedte miljøet».

Etter fullført kurs mottar du et internasjonalt AMI-diplom.

 

Dato
Mandag 24. februar til og med
torsdag 5. mars 2020. 
Søndag 1. mars er fridag.

Klokkeslett
Mandag kl. 10.00-17.00.
Alle andre dager kl. 09.00-16.00.

Sted
Høgskolen i Sørøst-Norge, Campus Vestfold, Raveien 197, Horten. Rom B1-50.

Kursledere
Carla Foster.

Kursavgift
Pris for tidagers kurs: kr 16.980,-. Inkludert AMI-kursdiplom, litteratur og hand-outs.

Påmelding:

Kurs, AMI-assistentkurs

Mandag 24. februar til og med torsdag 5. mars 2020.